Dieselolietoeslag

Dieselolietoeslag

De brandstofkosten zijn in de transportbranche één van de grootste kostenposten. Echter is het een kostenfactor welke met regelmaat wijzigt en één die niet te beïnvloeden is. Daarom hanteert Vels Transport een dieselolietoeslag.

De basis hiervoor is: € 1,0443/ liter exclusief BTW

Deze toeslag wordt iedere eerste werkdag van de maand bepaald en gedurende de lopende maand gehandhaafd. Wij hanteren hiervoor de brandstofmonitor van TLN welke de adviesprijs van BP gebruikt.

Bij elke € 0,04 verhoging/ verlaging zal de toeslag met 1% worden aangepast.

De DOT voor de maand juli 2020 bedraagt: 1%